Til hovedinnhold

Solceller på hytta

Uansett om du har innlagt strøm eller ikke, kan solceller være nyttig på hytta. Våre elektrikerer gir deg solcellerådene du trenger og montere anlegget.

Hytte med sol - Foto: Lili Kovac
  • Mulig Enova-støtte
  • Strømsparing

Slik velger du riktig solcelleanlegg på din hytte

Hvilket behov skal du dekke?

Når du skal investere i et solcelleanlegg på hytta er det viktig å tenke gjennom hvilke behov anlegget skal dekke. Bruker du kun hytta fra tid til annen og behovet for strøm begrenser seg til noen lamper og lading av telefonen, klarer du deg som regel fint med et ganske lite anlegg. Har du derimot behov for å bruke mer strømkrevende apparater, og vil at anlegget skal håndtere høyere samtidig forbruk, må du ha et kraftigere anlegg.

Disse vurderingene er særlig viktige å gjøre dersom hytta ikke har innlagt strøm og solcelleanlegget er den eneste tilgjengelige energikilden.

Solceller for hytter som ikke er tilkoblet strømnettet

Det finnes en rekke muligheter også for hytter som ikke er tilkoblet strømnettet. Alt fra 12V-anlegg med batterier som kan lagre energi tilsvarende 60 watt strømforbruk i 20 timer til større 230v-anlegg. De største anleggene kan eksempelvis drive TV, lys, elektrisk verktøy, kjøleskap, vaskemaskin og støvsuger, og kan håndtere inntil 4000 watt i samtidig forbruk.

Solceller for hytter som er tilkoblet strømnettet

For hytter som har innlagt strøm er vurderingene av behov forholdsvis like som for vanlige eneboliger.

Hvor mye strøm sparer du?

Hvorvidt det er mulig å spare strøm ved å montere et solcelleanlegg på hytta, er selvsagt også avhengig av om hytta har innlagt strøm eller ikke.

Eksempel på hvor mye du kan spare med solceller på hytta

På en hytte med innlagt strøm der det monteres et anlegg som dekker et areal på 20 m2 vil det være mulig å produsere rett over 3 000 kWh årlig. Regnestykket tar utgangspunkt i at det brukes paneler med en effekt på 365 watt hver.

Faktorer som spiller inn på energiproduksjonen

3 000 kWh er den teoretiske besparelsen du kan oppnå ved at du slipper å kjøpe tilsvarende energi fra nettet. Den faktiske besparelsen er derimot avhengig av flere faktorer. For det første vil værforhold gjennom året, solforholdene og plasserin og vinkling av panelene påvirke selve energiproduksjonen. I tillegg må du faktisk klare å bruke energien som blir produsert.

Hva får du i støtte fra Enova?

Enova gir privatpersoner økonomisk støtte til montering av solcelleanlegg på boliger og fritidsboliger, og per mai 2022 er maksimalt støttebeløp 47 500 kroner. Støtten er delt i to og det er mulig å få:

  • 7 500 kroner i fast støttebeløp til selve installasjonen

  • 2 000 kroner per kW installert effekt, oppad begrenset til 20 kW 

Tar vi utgangspunkt i anlegget nevnt over, vil det være mulig å få Enova-støtte på omtrent 15 500 kroner.

NB! En viktig forutsetning for å få støtte er at du må ha en plusskunde-avtale med nettselskap eller strømleverandør. Det vil altså si at solcelleanlegget må være tilkoblet strømnettet. Frittstående anlegg kvalifiserer dermed ikke til støtte.

Følg alle Enovas krav for å få støtte

For å få Enova-støtte stilles det også en rekke andre krav og alle er like viktige å imøtekomme. Det er særlig viktig å merke seg at tiltaket må være ferdigstilt og at all fakturadokumentasjon for anlegget må være datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.

Alt arbeid skal dessuten være utført av fagfolk med nødvendig utdanning og autorisasjon og støtten gjelder kun for private husholdninger i helårs- eller fritidsbolig. Her finner du uttømmende informasjon om kravene som stilles. Våre elektrikere kan også veilede deg i kravene, og etter endt jobb leverer vi selvsagt all dokumentasjon som kreves for at du skal kunne søke om støtte.

Hvilken type solcelle passer til hvilket tak?

Det finnes i utgangspunktet to hovedkategorier av solcelleløsninger å velge mellom:

  • Utenpåliggende (Bulding Applied PhotoVoltaics, BAPV)

  • Bygningsintegrerte (Building Integrated PhotoVoltaics, BIPV)

Hva du velger er både avhengig av taktypen, personlige preferanser og hvor mye penger og arbeid du vil legge i jobben.

Tradisjonelle saltak og andre skråtak

På tradisjonelle saltak eller andre typer skråtak er det foreløpig mest vanlig å bruke utenpåliggende solcellepaneler. Det henger både sammen med at de er hakket bedre enn de integrerte når det gjelder effekt, samtidig som det er forholdsvis enkelt å montere dem utenpå eksisterende taktekking. Disse panelene er svært synlige og kan ha negative konsekvenser rent estetisk.

For deg som skal bytte tak

Har du planer om å bytte tak kan det derfor være lurt å vurdere integrerte systemer. Her finnes det flere alternativer å velge mellom. Felles for dem er at de gir et stilrent sluttresultat der solcellene synes i mye mindre grad enn utenpåliggende systemer.

På deler av taket der det ikke er ønskelig eller fornuftig å montere solceller kan det monteres tekking som har lik utforming som solcellene. Dermed blir helheten på taket ivaretatt. En del integrerte løsninger kan kombineres med flate takstein fra anerkjente leverandører som BMI, Benders og Wienerberger.

Flatt tak

På flate tak egner utenpåliggende paneler seg best. Det skyldes at panelene må monteres med helling for å få best mulig solinnstråling. Som regel monteres de på stativer som vinkles omtrent 10 grader. Grunnen for vinkelen er fordi brattere vinkel vil gjøre at panelene kaster skygge på raden bak, og dermed reduseres effekten betraktelig. Ofte vinkles radene i ulike himmelretninger for å få en jevnest mulig strømproduksjon gjennom dagen.

Kontakt elektriker

Våre elektrikere hjelper deg både med råd om solceller på hytta, og installering. Ta gjerne kontakt for å avtale en befaring slik at vi kan se nærmere på mulighetene som finnes.

Kontakt elektriker nå