Til hovedinnhold

Om oss

En avtale med EVTEK kan omfatte så vel nyinstallasjoner, som forebyggende vedlikehold og hasteoppdrag. Siden vi har kompetanse både innen svakstrøm, sterkstrøm, fiber og rør får du bare én samarbeidspartner å forholde deg til.

Vi dekker uansett behovet på alle områder innen:

  • Sterkstrømsinstallasjoner, lys og varme

  • Telefonsentraler

  • Kablingssystem for tele, data og video

  • Alarmanlegg og adgangskontroll

  • Periodisk vedlikehold og ettersyn

  • Rør

  • Ventilasjon

Vi utfører prosjektering, installasjon, salg og service innen industri og næringsbygg, leiligheter, hus og hytter.