Til hovedinnhold

Våre ansatte

Daglig leder | Faglig ansvarlig

Terje Borch

Tlf: 91345980tb@evtek.no

Avdelingsleder Elektro

Arild Gjeitrem

Tlf: 90985560ag@evtek.no

Avdelingsleder VVS

Raymond Håbesland

Tlf: 96047885rh@evtek.no

Økonomisjef

Monica Eftevand

Tlf: 48192174mef@evtek.no

Prosjektleder

Bård Mortensen

Tlf: 92241881bm@evtek.no

Prosjektleder

Steinar Bakken

Tlf: 91573278sb@evtek.no

Bjørn Ivar Horverak

Tlf: 40062980bih@evtek.no

Lars Marius Bekkedal

Tlf: 48102184lmb@evtek.no

Øystein Bærheim

Tlf: 90770780ob@evtek.no

Andreas B. Gjelsvik

Tlf: 97172895agj@evtek.no

Terje Smith Homme

Tlf: 99396265tsh@evtek.no

Sebastian Mogård

Tlf: 40554093sm@evtek.no

Christoffer Lundal Sevland

Tlf: 92802437cls@evtek.no

Pål Bendiks Mikalsen

Tlf: 41487762pbm@evtek.no